Livsmedelsövervakning

Alla våra produkter omfattas av den officiella livsmedelsövervakningen. För praktiskt arbete ansvarar separata utomstående sakkunniginstanser.

Dessa myndigheter tar regelbundet prov där man analyserar rester av eventuella miljögifter och andra främmande ämnen. Vår anläggnings vatten och is analyseras även de för att man ska kunna trygga en god och säker livsmedelshygien.

Centralrenseriet har ett internt egentillsynsprogram som myndigheterna har godkänt och som de kontrollerar regelbundet.

Alla analyser av miljögifter, främmande ämnen och läkemedelsrester visar att odlad fisk är ett säkert och rent livsmedel.