Åland

Information om Åland

Åland har en särskild och unik position i Finland. Här har vi en smula information om Ålands landskap.

 • Åland är ett självstyrande och demilitariserat landskap i Finland sedan 1921.
 • Ålands enda officiella språk är svenska. En tredjedel av invånarna är födda utanför Åland, sammanlagt i 87 olika länder. Över 50 språk är representerade på Åland.
 • De äldsta kända boplatserna härstammar från ca 5 000 f.Kr. Åland hörde till Sverige i över 600 år och till Ryssland från 1809 till 1917, då Finland blev självständigt.
 • Åland har egen lagstiftningsmakt i fråga om and annat sjukvård, utbildning, näringsliv, intern trafik och kommunalförvaltning.
 • Åland har en egen flagga, egna frimärken, egen toppdomän på internet och egna registreringsskyltar för bilar.
 • Åland har varit en EU-medlem sedan 1995 men är utanför skatteunionen. Valutan är euro. Egen representation i nordiskt samarbete.
 • Åland har 20 000 öar och skär, av vilka 6 700 har namn och 60 är bebodda året runt. Ytan är 13 517 km² av vilken 1527 km² är land. Tidszon -2 GMT.
 • På Åland råder det ett havsklimat, och öarna har en varierande, artrik natur. Medeltemperaturen är +19 °C i februari och -2 °C i januari.
 • Åland har över 28 000 invånare. Landskapets enda stad är Mariehamn, som grundades 1861 och har ca 11 000 invånare. Därtill har landskapet 15 landsbygds- och skärgårdskommuner.
 • Man får åländsk hembygdsrätt om man är född på Åland eller har bott där permanent i 5 år. Man kan också få ett undantagstillstånd för jordägande och näringsidkande utan att ha hembygdsrätt.
 • Den viktigaste näringen är sjöfarten, vars andel av BNP är 22 procent. Sysselsättare: 27 procent handel och trafik, 32 procent offentliga tjänster, 13 procent IT, juridik och ekonomi, 9 procent industri, 7 procent byggverksamhet och 4 procent jordbruk och fiske. Arbetslöshetsgrad: 4 procent.