Samarbetspartner

Vi använder 8 000-10 000 ton fiskfoder per år. Det är vår största utgiftspost och också en viktig faktor i fiskarnas tilläggstillväxt, miljöutsläppen och vår ekonomi och konkurrensförmåga. Vi använder olika fodersorter för olika fiskarter och fiskar i olika storlekar. Denna enorma fodermängd är en utmaning för leverantörerna, eftersom våra anläggningar har en begränsad lagerkapacitet. Vi har stora krav på fodrets kvalitet och tillväxtpotential. De viktigaste foderleverantörerna arbetar långsiktigt och på allvar bland annat med kvalitetsfrågor och för att försäkra fodrets hållbarhet och spårbarhet.

Vi strävar efter att skapa långvariga förhållanden och avtal också med olika andra leverantörer, vare sig det handlar om yngel och sättfiskar, odlingsanordningar och utrustning, pumpar, båtar, motorer eller lyftanordningar. Det handlar om olika specialkunskaper och -förmågor, därför behöver vi pålitliga samarbetspartner. Vi strävar efter att i mån av möjlighet använda lokala företagare från närheten av våra anläggningar, vilket är vårt sätt att ta ansvar i det lokala samhället. Vår verksamhet påverkar på så sätt betydligt den lokala sysselsättningen och ekonomin.