Produkter

Nordic Trout producerar odlad matfisk. Vår huvudsakliga produkt är regnbågslax. Dessutom producerar vi smärre mängder odlad havsöring. De färska fiskarna levereras vanligen hela och rensade till kunderna. Sent på hösten och i början av vintern levererar vi också regnbågslaxrom, “röd kaviar”, som säsongsprodukt för livsmedelsbruk.

Alla odlade fiskarter hör till gruppen laxfiskar – som även kallas “ädelfiskar”. De är förstklassiga matfiskar till såväl vardag som fest. Fiskarna är mycket välkända och populära bland konsumenterna. Naturomständigheterna i Norden är rätt gynnsamma för dessa arter.

Levereringsmängderna, storleks- och kvalitetsklasserna, partierna och levereringssätten skräddarsys för varje kunds behov och önskemål. Vi levererar fisk endast till partihandlare och förädlingsföretag. Vi har ingen direktförsäljning till butiker eller restauranger och ingen direkt konsumentförsäljning.

Vi säljer våra fiskar till kunden antingen som färska eller frysta, allt efter önskemål. Vi köper och förmedlar vidare också naturfiskar från lokala yrkesfiskare.

Regnbågslax

Man använder många namn för regnbågslax, såsom forell och regnbågsöring. Det korrekta namnet är regnbåge eller regnbågslax. Sitt finska namn kirjolohi fick fisken av president Urho Kekkonen. Denna art, vars vetenskapliga namn är Oncorhynchus mykiss, kom ursprungligen till oss från Nordamerika troligen på 1950-talet. Regnbågslax har sedan avlats precis som många andra av dagens produktionsdjur. Regnbågslax är den populäraste inhemska matfisken i Finland. Den är en smaklig och mångsidig basmat till vardag och fest med rikligt med D-vitamin och hälsosamma omega-3-fettsyror samt mycket protein.

Regnbågslax är en värdefull fisk med vackert mönster: ett rödviolett band längs sidorna och små mörka fläckar på skinnet och fenorna. Regnbågslax har rött kött.

Nordic Trouts yngel och sättfiskar kommer dels från moderbolaget och dels från avtalsodlare och härstammar huvudsakligen från våra egna moderfiskar (egen stam). Ynglen kommer till oss både som 0-åriga (medelvikt 10-30 g) och som 1-åriga (medelvikt 50-500 g). De når försäljningsstorleken, ungefär 2,5 kilogram, under två tillväxtperioder.

Regnbågslax bildar inte bestående naturliga stammar i de nordiska länderna, och det finns inga säkra bevis på att den kunde föröka sig i våra naturvatten. Således utgör inte eventuella rymlingar något hot mot vilda fiskar.

Rom

Våra regnbågslaxar producerar också rom, som vi tar vara på för att producera “röd kaviar”. Regnbågslaxrom är en uppskattad och smaklig delikatess, och efterfrågan på den överstiger ofta utbudet såväl i hemlandet som för export. Romsäsongen äger rum mellan november och januari.

Regnbågslaxrom är även en god källa till omega-3-fettsyror och B12-vitamin.
Rommen erbjuds av butiker året runt antingen färsk eller fryst.