Centralrenseriet

Alla fiskarnas fortsatta behandling sker i vårt företags centralrenseri på Åland. Renseriet sysselsätter över 30 personer.

Vi har gjort en grundlig renovering i renseriet och förnyat anordningarna och lokalerna. De förnyade lokalerna och anordningarna gör arbetet lättare och effektivare, säkerställer en hög nivå på hygienen och ett till alla delar tryggt och högkvalitativt slutresultat. Vi rensar upptill 40 ton fisk om dygnet under ett arbetsskift.

Fiskarna från odlingsanläggningar i Sverige tappas först på blod och transporteras sedan till Åland i is-vattenblandning antingen i en tankbil eller i stora baljor. Åländska fiskar transporteras levande med sumpbåt direkt från odlingsanläggningarna till renseriet.

Efter att fiskarna tas upp, bedövas de mycket snabbt. Detta baserar sig på djurskyddskraven och det underlättar också den fortsatta behandlingen, alltså den egentliga rensningen. Efter bedövningen blir fiskarna tappade på blod, rensade, sköljda, sorterade och förpackade. Att tappa fisken på blod förbättrar dess hygieniska kvalitet och dess hållbarhet som livsmedel. Rensningsavfallet behandlas i ett slutet system, syrabehandlas med myrsyra och återvinns antingen som biogas eller som foder för pälsdjur.

Fiskarna rensas dels för hand och dels med maskin, beroende på fiskens storlek. Fiskarna kyls genast efter att de tas upp. Kylkedjan fortsätter oavbrutet ända till kunden. Fiskarna sorteras enligt storlek och kvalitet utgående från de olika kundernas önskemål och avtal. Efter det packas fiskarna i cellplastlådor eller andra förpackningar med is för varje kund för sig.