Hållbarhetsrapport

NORDIC TROUT HAR PUBLICERAT DEN FÖRSTA HÅLLBARHETSRAPPORTEN INOM FISKBRANSCHEN

 

Nordic Trouts hållbarhetsrapport är publicerad!

Rapporten är unik, eftersom den är den första för Nordic Trout och hela fiskbranschen i Finland. Rapporten innehåller information om Nordic Trouts miljömässiga och sociala ansvar och förvaltning under året 2023.

Rapporten publicerades på Finlands nationella fiskedag, vars syfte är att främja bland annat ett mångsidigt fiske och användning av fisk.

Kolla in rapporten här.