Historia

Nordic Trout var tidigare känt som Ålands Fiskförädling (ÅFF). Företaget startade sin verksamhet i slutet av 1970-talet i den lilla skärgårdskommunen Föglö i Ålands landskap. Det lilla familjeföretaget började snabbt växa. Företagets grundare och huvudägare Harry Sjöblom började som ung pojke köpa och förmedla strömming och andra naturfiskar från lokala yrkesfiskare. När naturfiskfångsterna minskade, såg Harry som skicklig affärsman redan då att framtiden låg i odlad fisk. Efterfrågan på laxfiskar hade redan börjat öka i hemlandet, och utvecklingen har sedan dess fortgått i Finland, Norden, Europa och hela världen.

Företaget växte och utvidgade sin verksamhet särskilt på 1980-talet och i början av 1990-taler när man tog i bruk nya produktionsanläggningar och köpte verksamma mindre företag som av en eller annan orsak ville överlåta sin verksamhet. Konkurrensen inom branschen blev hårdare och myndigheternas bestämmelser och krav gjorde det svårt för små företag att klara sig. Vårt företag var redan då Finlands ledande producent av odlad matfisk. I början av 2000-talet startade företaget sin verksamhet också i Sverige. Enligt utredningar har Sverige många goda vattenområden som lämpar sig för fiskodling samt en synnerligen stor marknadspotential. Företaget är just nu Sveriges största fiskodlare.

På hösten 2006 såldes alla aktier till det finländska vattenodlingsföretaget Taimen Oy. Taimen-yhtiöt, som grundades 1964, är ett av Finlands äldsta företag inom fiskbranschen. Taimen Oy idkar fiskodling i Mellersta Finland och i sydvästra Finlands skärgård.

I oktober 2015 bestämde sig den finländska företagarfamiljen Hukkanen att utvidga sin verksamhet till fiskodling. Företagarfamiljen bakom Kalaneuvos Oy grundade Nordic Fish Oy och köpte Taimen-koncernens hela aktiestock, varigenom Ålands Fiskförädling (ÅFF) övergick i ett finskt familjeföretags ägo. År 2017 ändrades företagets namn till Nordic Trout Ab samt Nordic Trout Sweden AB. Företagarfamiljen från Sastamala driver fiskförädling, -partihandel, -import samt -export genom sitt företag Kalaneuvos Oy. Kalaneuvos Oy, som grundades 1975 och har verksamhet i Sastamala och Åbo, är en pionjär inom sin bransch i Finland. Fiskodlingsanläggningen stöder familjeföretaget Kalaneuvos Oy:s strategi enligt vilken koncernen syftar på tillväxt särskilt genom att erbjuda sina kunder färsk regnbågslax i olika former.

Nordic Trout är det enda fiskodlingsföretag i Finland som kan erbjuda färsk regnbågslax till partihandlare, försäljning och förädling året runt.

Kort om Nordic Trout

  • Produktionsanläggningar: 32 på Finlands fastland, på Åland och i Sverige
  • Personalen är sammanlagt ungefär 120 personer
  • Huvudsakliga produkter: färsk rensad regnbågslax, havsöring och regnbågslaxrom
  • Årsproduktion: 10 miljoner kilogram
  • Omsättning: 2017 ca 52 M€