Frågor & svar

Innehåller odlad fisk antibiotika?

För att behandla odlade fiskar förutsätts alltid en läkemedelsordination av en veterinär. För att konstatera de eventuella sjukdomarna behöver man provfiskar för undersökning. Läkemedelsbehandling i förebyggande syfte är inte tillåten.

Användningen av antibiotika är mycket liten i Finland och Sverige och gäller vanligtvis endast små yngel. Antibiotika har en viss karenstid innan man får använda de behandlade fiskarna som livsmedel. Genom detta säkerställs att fiskar som används som livsmedel inte har medicinrester.

Är rymda regnbågslaxar skadliga för naturfiskar?

Regnbågslax förekommer inte vilt i Norden och kan inte föröka sig eller bilda livsdugliga stammar i vår natur. Antalet fiskar som rymmer från fiskodlingsanläggningar är med moderna anordningar och utrustning mycket litet, och rymlingarna försvinner tämligen snabbt från naturen bland annat genom fritidsfiske.
Man utplanterar regnbågslax också i sjöar för fritidsfiske, trots att den inte förökar sig där.

Leder fiskodling till överfiske av fiskstammarna i haven?

Alla fiskråmaterial som används vid tillverkning av fiskfoder kommer från hållbart fiske. Fodertillverkarna garanterar fullständig spårbarhet och kan berätta exakt varifrån alla råmaterialen härstammar. Andelen av alternativa råmaterial som inte kommer från havet ökar hela tiden i fodret. Detta leder till att förhållandet mellan användningen av naturfisk och produktionen av odlad fisk redan är nästan 1:1 (Fi:Fo-förhållandet).

Har du mera frågor om fiskodling?

Mer information om fiskodling hittar du på Finlands Fiskodlarförbunds webbplats.

http://www.kalankasvatus.fi/

På svenska hittar du aktuella frågor och svar om fiskodling och vattenodling via länken nedan.

http://www.vbcv.science.gu.se/25svar