Nordic Trout

Nordic Trout

Nordic Trout producerar odlad matfisk. Vår huvudsakliga produkt är regnbågslax. Dessutom producerar vi smärre mängder odlad havsöring. De färska fiskarna levereras vanligen hela och rensade. Sent på hösten och i början av vintern levererar vi också regnbågslaxrom för livsmedelsbruk. Nordic Trout är den största odlaren av regnbågslax i Finland och Sverige.

Aktuellt

Taimen Oy fusioneras med Nordic Trout Ab

Taimen Oy fusioneras med Nordic Trout Ab. All verksamhet fortsätter som hittills, men från 1.1.2018 under namnet Nordic Trout Ab. Fusionen gör vår verksamhet mer rätlinjig och förenklar företagsstrukturen, så att vi framdeles kan betjäna våra kunder och andra samarbetspartner ännu bättre.

Under kontaktuppgifterna hittar du de nya e-postadresserna och faktureringsanvisningarna. De nya e-postadresserna (fornamn.efternamn(at)nordictrout.com) gäller från 1.1.2018, och de gamla adresserna tas samtidigt ur bruk.

Ålands Fiskförädling heter nu Nordic Trout

Våra fiskodlingsföretag Ålands Fiskförädling Ab och Ålands Fiskförädling Sverige AB har bytt namn från den 1 mars 2017. De nya namnen är Nordic Trout Ab och Nordic Trout Sweden AB. Företagets FO-nummer (0774162-9) och adressuppgifter ändrades inte.

Vår nya webbadress är nordictrout.com. De nya e-postadresserna är i bruk (fornamn.efternamn@nordictrout.com). För de gamla e-postadresserna styrs meddelandena automatiskt till de nya adresserna. Verksamheten i sin helhet fortsätter helt som hittills.