Nordic Trout, som är en del av NORDIC FISH-koncernen, har utnämnt Jussi Kosomaa till affärschef

Nordic Trout har utnämnt Jussi Kosomaa till affärschef. Jussi har en omfattande tidigare erfarenhet av den internationella livsmedelsindustrin och har senast fungerat som fabrikschef för Ravintoraisio. Jussi kommer att inleda arbetet i vår organisation den 15.1.2024 och rapporterar i sin uppgift till verkställande direktör för Nordic Trout Hans-Mikael Helenius.

”Nordic Trout är en ledande aktör inom branschen i Finland och Sverige, och jag är mycket tacksam över att få ansluta mig till denna grupp av proffs. De senaste årens konsekventa arbete för att utveckla bolaget och hela branschen stärker tron på att den ambitiösa strategin kommer att genomföras, och uppskattningen av inhemsk fisk kommer att nå den nivå den förtjänar. Jag ser fram emot att få utveckla Nordic Trouts verksamhet tillsammans med experter inom fiskodling”, berättar Jussi.

”Vi är mycket nöjda över att få med en expert inom den internationella livsmedelsbranschen i att helhetsmässigt utveckla vår fiskodling mot våra mål, där vår verksamhet kommer att vara ansvarsfull och i enlighet med principer för hållbar utveckling. Vi vill kraftfullt svara på efterfrågan särskilt på inhemsk fisk, berättar verkställande direktör Hans-Mikael Helenius. Enligt strategin Vi fiskar tillväxt förbättrar vi förvaltningen av produktionskedjan och skapar samtidigt en ny standard för branschen, konstaterar verkställande direktör Hans-Mikael Helenius.


Nordic Fish är ett finskt familjeföretag, som bland annat omfattar fiskodlingskoncernen Nordic Trout och fiskförädlingskoncernen Kalaneuvos.

Fiskodlingsverksamheten producerar årligen cirka 9 miljoner kilo regnbågslax på 30 verksamhetsställen i Fastlandsfinland, på Åland och i Sverige och är en av EU:s ledande producenter av regnbågsrom. Fiskförädlingsverksamheten under Kalaneuvos tillverkar läckra fiskprodukter i Sastamala, Åbo och Kaskö och hanterar årligen över 15 miljoner kilo fisk. Produkternas höga kvalitet och överlägsna smak tryggas av yrkeskunnig tillverkning, fiskar som vuxit upp i rena, finska vatten samt av de bästa importerade råvarorna. Hela Nordic Fish-koncernens omsättning 2023 uppskattas uppgå till 140 miljoner euro.