Nordic Trout

Fiskodling

Nordic Trout

Nordic Trout producerar odlad matfisk. Vår huvudsakliga produkt är regnbågslax. Dessutom producerar vi smärre mängder odlad havsöring. De färska fiskarna levereras vanligen hela och rensade. Sent på hösten och i början av vintern levererar vi också regnbågslaxrom för livsmedelsbruk. Nordic Trout är den största odlaren av regnbågslax i Finland och Sverige.

SAMRÅDSUNDERLAG

NORDIC TROUT SWEDEN AB
Samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd för utökad produktion av odling av fisk i Övre Fryken, Stöpafors, Sunne kommun
UPPDRAGSNUMMER 1655442000

Nordic Trout Samrådsunderlag (pdf)
Nordic Trout Rapport (pdf)