Kalankasvatus Suomessa

Kotimaisen kalan saatavuuden turvaaminen

 • Suomalaiset haluavat syödä kotimaista kalaa, mutta vain 20 % suomalaisten syömästä kalasta on kotimaista.
 • Kotimaisen kalan käyttö on romahtanut vaikka kalan kysyntä on kaksinkertaistunut.
 • Kalatalouden tuotto ja työpaikat virtaavat ulkomaille, samoin yritysten omistus.
 • Suomella on erinomaiset olosuhteet kestävään kalankasvatukseen.
 • Kalankasvatus- ja jalostuselinkeinon edellytyksiä on parannettava: luvitus, verotus, koulutus

 

Kasvavaan kysyntään vastataan tuontikalalla

 • Kalan kysyntä on Suomessa kaksinkertaistunut viimeisen 30 vuoden aikana.
 • 1990-luvun alussa Suomessa kasvatettiin 20 miljoonaa kiloa lohikalaa.
 • Nykyisin Suomessa kasvatetaan enää noin 12 miljoonaa kiloa kirjolohta vuodessa.

Tuontikala on syrjäyttänyt kotimaisen kalan suomalaisten lautaselta

Lähde: Luke

Vain 20 % suomalaisten syömästä kalasta on kotimaista

90 %
suomalaisista syö kalaa ja kala on aina kuulunut suomalaisten ruokapöytiin.
81 %
haluaa syödä enemmän kotimaista kalaa, mutta esteeksi muodostuu kotimaisen kalan hinta ja saatavuus.
Vain
20 %
suomalaisten syömästä kalasta on kotimaista, sillä kotimaisen kalan saatavuus on vähäistä.
Vain
30 %
suomalaisista syö kalaa suositusten mukaisesti, eli vähintään kaksi kertaa viikossa.

Maapallon pinta-alasta 70 % on vettä, vain 2 % ruoastamme tulee merestä

Lähde: Marine Harvest

Kala on ympäristöystävällinen proteiininlähde

Lähde: Luke

Kirjolohen kasvatuksen ja lihantuotannon tehokkuuslukuja

Lähde: Luke

Kalatalouden elinehto on hyvinvoiva Itämeri

 • Kotimainen kirjolohi on ollut vuodesta 2014 WWF:n kalaoppaassa vihreiden kalojen listalla.
 • Maa- ja metsätalousministeriön ja Suomen kalataloustoimialan Kansallinen vesiviljelystrategia 2022 tähtää elinkeinon toimintaedellytyksien parantamiseen ja Itämeren tilan kohentamiseen.
 • Kalankasvatus lähestyy 100 %:sta kiertotaloutta.

Lähde: Luke

Kalankasvatuksen osuus Itämeren ravinnekuormituksesta on häviävän pieni

Lähde: SYKE

Kalankasvatus- ja jalostuselinkeinon edellytyksiä on parannettava

Teesit:

 1. Johdonmukaistetaan kalankasvatuksen lupakäytäntöjä.
 2. Lisätään kalanviljelyä valtion merialueilla sinisen biotalouden tavoitteiden ja Metsähallituksen uuden lainsäädännön mukaisesti.
 3. Kohdellaan kalataloutta tasavertaisesti muun ruoan alkutuotannon kanssa.
 4. Siirretään kalanviljely alempaan sähköveroluokkaan ja tehdään TEM:n yritystuet helpommin kalanjalostuksen ja kalakaupan saavutettaviksi.
 5. Huolehditaan kalankasvatusalan koulutusmahdollisuuksista.