Kalanrehu

Kalanrehu on toimintamme tärkein osatekijä. Rehu muodostaa toiminnan ylivoimaisesti suurimman kustannuserän. Se on ratkaiseva tekijä kalojen terveydelle ja hyvinvoinnille sekä toiminnan aiheuttamalle ympäristökuormitukselle ja sen ympäristövaikutuksiin.

Tuotannossa käytämme vain teollisesti valmistettua kuivarehua, jossa on korkea energiapitoisuus. Rehu on tarkasti valvottua ja tutkittua laadun, raaka-aineiden ja ravinnesisällön osalta. Rehujen koostumus perustuu rehuteollisuuden pitkäaikaiseen ja jatkuvaan tutkimus-, kehittämis- ja koetoimintaan. Tavoite on optimoida rehujen tuottavuus ja sulavuus ja samalla turvata kalojen hyvinvointi ja ravinnetarve. Rehu ei saa sisältää mitään ihmiselle tai ympäristölle vieraita aineita, ja rehu sisältää vain biologisesti hajoavia raaka-aineita.

Kehitystyö on johtanut siihen, että rehunkulutus tuotettua kalakiloa kohti on laskenut merkittävästi. Ennen se on ollut noin 2,5 kiloa ja on nyt noin 1,2 kiloa.  Samalla vähennetään niitä ravinnemääriä, joita kalat eivät pysty hyödyntämään lisäkasvuun vaan pääsevät vesistöön, missä saattavat aiheuttaa haitallisia ympäristövaikutuksia. Suhteellinen kuormitus, ravinnepäästöt tuotettua kalakiloa kohti, on enää melkein vain puolet siitä mitä se oli 10–15 vuotta sitten. Tämä on seurausta lisääntyneestä tiedosta ja taidosta, tutkimuksesta sekä kehittyneestä tekniikasta. Tämä on eduksi sekä meille että ympäristölle. Vertauksena voi todeta, että yhtä kiloa naudanlihaa kohden tarvitaan melkein 10 kiloa rehua. Vastaavat luvut sian ja broilerin osalta on hiukan pienemmät, mutta silti hyvin kaukana siitä mihin kala pystyy. Kalankasvatus on näin ollen ekologisesti selvästi tehokkain tapa tuottaa eläinvalkuaista ja terveellistä, maukasta peruselintarviketta.

Kalanrehu sisältää perinteisesti pääasiassa kalajauhoa ja kalaöljyä, jotka ovat kalalle luonnollista ravintoa. Kalankasvatusta syytetään usein siitä, että se johtaa maailman merellisten kalakantojen ylikalastukseen ja että toiminta kuluttaa enemmän kalaresursseja kuin mitä se tuottaa. Kalajauho ja kalaöljy ovat rajoitettuja resursseja, ja niiden kysyntä kasvaa koko ajan. Tämä on johtanut siihen, että kalankasvatusala on pakotettu etsimään uusia vaihtoehtoisia raaka-aineita rehun valmistukseen. Se on myös johtanut siihen, että  Fi:Fo-suhde (Fish In:Fish Out) on nyt lähes 1:1 – eli elinkeino tuottaa yhtä paljon arvokasta ruokakalaa kuin se kuluttaa rehukalaa rehun valmistukseen. Toiminta on näin ollen kestävällä tasolla.

Rehuvalmistajat takaavat myös täydellisen jäljitettävyyden kaikille raaka-aineille ja pystyvät näin ollen todistamaan, että he täyttävät kestävän kehityksen vaatimukset ja että heidän käyttämänsä kalat tulevat turvallisista kalakannoista.

Koska kalanrehu on tarkasti tutkittua ja valvottua, voimme taata ja varmistaa, että  tuotteemme ovat puhtaita eivätkä sisällä ihimsille tai ympäristölle vieraita, myrkyllisiä tai vaarallisia aineita. Kasvatetun kalan on monessa tieteellisessä tutkimuksessa todettu olevan kevyt ja terveellinen ruoka, joka sisältää runsaasti vitamiineja, mineraaleja sekä terveellisiä omega-3-rasvahappoja.