Kalaterveys ja eläinsuojelu

Eläinsuojelu ja kalojen hyvinvointi ovat meille tärkeitä asioita. Henkilökuntamme tarkkailee jatkuvasti kalojen teveystilaa. Kalat on pidettävä terveinä. Sairaat kalat eivät syö eivätkä kasva kunnolla. Kuolleet kalat aiheuttavat ympäristövaikutuksia ja hajuhaittoja. On myös meidän etumme pitää kaloista mahdollisimman hyvää huolta ja näin välttyä lisätyöltä ja kustannuksilta.

Toimiva ja tehokas ennaltaehkäisy on toiminnan lähtökohtana. Kaikki murtovedessä Itämeressä kasvatetut kalat on rokotettu tärkeimpiä kalatauteja vastaan.

Eläinsuojeluasiat on säädelty tarkasti lainsäädännössä Manner-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa. Eläin- ja ympäristösuojelu on ehdoton vaatimus pitkäjänteisen ja kestävän toiminnan harjoittamiseen.

Kalojen lääkitseminen antibioteilla tai muilla aineilla on hyvin harvinaista. Se edellyttää eläinlääkärin hyväksyntää ja ohjeita, lääkemääräystä, sekä kalojen lähettämistä laboratorioon taudinselvitystä varten. Antibioottien käyttö ennaltaehkäisevästi on kielletty.

Päävastuu kalaterveysasisoissa Ruotsin puolella on Jordbruksverketilla. Ahvenamaalla asioita hoitavat Ålands landskapsregering ja Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) sekä osittain Evira Suomessa.

Kalojen tautitilanne Suomessa ja Ruotsissa on yleisellä tasolla parhaimpia koko Euroopassa.

Molemmat kasvatuslajimme, kirjolohi ja meritaimen, ovat parvikaloja, jotka sekä luonnossa että kasvatuskasseissa viihtyvät isoissa parvissa. Laitosten kalatiheys eli kiloja kuutiometrissä on nyt selvästi pienempi verrattuna alan alkuvuosiin. Pyrimme pitämään maksimaalisen kalamäärän 20 kilon molemmin puolin kuutiometriä kohti. Näin ollen kaloilla on riittävästi tilaa uimiseen ja ne pysyvät hyvässä kunnossa. Rehu on ravinteikasta ja energiapitoista. Se sisältää kaikki kalan toimintojen ylläpitämiseksi ja hyvän lisäkasvuun saavuttamiseksi tarvitsemat ravinteet. Päivittäisessä hoidossa pyrimme välttämään kaikkia mahdollisia stressitekijöitä. Tavoitteenamme on täyttää kaikki eettiset ja eläinsuojelulliset odotukset ja vaatimukset, joita sekä yhteiskunnassa ja kaikessa elinkeino- ja yritystoiminnassa arvostetaan yhä enemmän.