Elintarvikevalvonta

Kaikki tuotteemme kuuluvat virallisen elintarvikevalvonnan piiriin. Käytännön työstä vastaavat erilliset ulkopuoliset asiantuntijatahot.

Nämä viranomaiset ottavat säännöllisesti näytteitä, joista analysoidaan mahdollisten ympäristömyrkkyjen ja muiden vierasaineiden jäämät. Laitoksemme vesi ja jää analysoidaan nekin, jotta voidaan varmistaa hyvä ja turvallinen elintarvikehygienia.

Keskusperkaamolla on sisäinen omavalvontaohjelma jonka viranomaiset ovat hyväksyneet ja tarkastavat säännöllisesti.

Kaikki ympäristömyrkkyjen, vierasaineiden ja lääkejäämien analyysit osoittavat, että kasvatettu kala on turvallinen ja puhdas elintarvike.