Kestävyydestä

Tavoitteemme on, että tomintamme kokonaisuudessaan on vastuullista ja kestävän kehityksen periatteiden mukaista. Kestävään kehitykseen kuuluu kolme samanarvoista ulottuvuutta: ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen.

Kalankasvatus on nykyään hyvin kattavalla tavalla säännöstelty ja valvottu toimiala sekä Manner-Suomessa, Ahvenanmaalla että Ruotsissa. Toimintamme eri osa-alueilla noudatamme  lakia ja viranomaismääräyksiä. Ala on kaupallisessa mittakaavassa ja yritystoimintana edelleen varsin nuori. Merkittäviä parannuksia ja kehitysaskeleita on tehty erityisesti viimeisten 10–15 vuoden aikana. Ympäristönsuojelu, muut intressit ja käyttömuodot sekä kestävä resurssien käyttö huomioidaan tarkasti. Toiminnan ympäristövaikutukset ovat vähentyneet merkittävästi.

Kalakasvatus on luvanvaraista toimintaa ja edellyttää tarkkaa ja perusteellista luvitusprosessia eri lainsäädäntöjen ja viranomaispäätösten pohjalta. Toiminnanharjoittajan tulee laatia yksityiskohtainen ympäristövaikutusarvio, jossa on tietoa toiminnan teknisistä ratkaisuista, mitoituksesta ja sijainnista sekä arvioitu vaikutus ympäristöön ja muihin intressehin ja osapuoliin. Tällä tavalla pyritään turvaamaan, että ympäristönsuojelu ja muut mahdolliset tahot ja intressit otetaan huomioon riittävän hyvin ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Valvontaviranomainen tarkastaa säännöllisesti että toiminta tapahtuu kaikkien lupaehtojen ja lainsäädännön mukaisesti. Toimintamme dokumentoidaan hyvin laajan omvalvontaohjelman puitteissa, johon sisältyy näytteenottoja, mittauksia ja analyyseja. Velvoitetarkkailun suorittaa ulkopuolinen asiantuntijataho, viranomaisten hyväksymän suunitelman mukaan, jotta saadaan selville jos, ja miten tomintamme vaikuttaa ympäristöön.