Yhteistyökumppanit

Käytämme vuodessa 8000–10 000 tonnia kalarehua. Tämä on suurin kustannuserämme ja myöskin tärkeä tekijä kalan lisäkasvulle, ympäristöpäästöille sekä taloudellemme ja kilpailukyvyllemme. Eri kalalajeille ja erikokoisille kaloille käytetään eri rehulaatuja. Tämä valtava rehumäärä muodostaa haasteen toimittajille, koska laitoksillamme on rajoitettu varastokapasiteetti. Meillä on suuret vaatimukset rehun laadulle ja kasvupotentiaalille. Tärkeimmät rehutoimittajat työskentelevät vakavasti ja pitkäjänteisesti mm. laatuasioissa sekä rehujen säilyvyyden ja jäljitettävyyden turvaamiseksi.

Pyrimme luomaan pitkäaikaisia suhteita ja sopimuksia myös erilaisten muiden toimittajien kanssa, oli kyse poikasista ja istukkaista, kasvulaitteista ja kalustosta, pumpuista, veneistä, moottoreista tai nostureista. Kyseessä on erikoistiedosta ja -taidoista, siksi tarvitsemme luotettavia yhteistyöskumppaneita. Pyrimme mahdollisimman pitkälle käyttämään paikallisia yrittäjiä laitostemme läheisyydestä, mikä on meidän tapamme kantaa vastuuta paikallisessa yhteiskunnassa. Toimintamme vaikuttaa siten merkittävästi paikalliseen työllisyyteen ja talouteen.