Vår verksamhet

Fisktransporter

Vårt företag är strukturellt fördelat i över 30 enheter på Finlands fastland, på Åland och i Sverige. Detta förutsätter säkra och fungerande transporter samt en effektiv intern logistik. I detta ingår transporter av levande fiskar (yngel), transport av matfisk efter blodtappningen från Sverige till Åland samt frakt av färdiga fiskprodukter till kunderna. Också frakt av fiskfoder kräver sin egen logistikkedja. Vi sköter transporterna huvudsakligen som inköpta tjänster och strävar efter att ingå långvariga samarbetsavtal.

Vi strävar efter att fiskarnas livskvalitet ska vara så hög som möjligt genom hela produktionskedjan. Detta är utgångspunkten för hela verksamheten och alla dess delområden, i vilka ingår val av fiskmaterial, odlingsskede, fiskupptagning, rensning, packning och frakt. En oavbruten kylkedja är avgörande för att vi ska kunna försäkra fiskens kvalitet och hållbarhet. Temperaturen får aldrig överstiga den angivna övre gränsen. För detta har vi ett internt kvalitetsprogram, i vilket ingår bland annat uppföljning av temperaturen i hela produktionskedjan.

Vi levererar exakta beställda mängder enligt den överenskomna tidtabellen till den överenskomna platsen. Samarbetet med oss går smidigt och effektivt. Pålitliga och säkra leveranser är våra viktiga konkurrens- och försäljningsfördelar. Vi kan leverera stora mängder av fisk och god kvalitet, jämnt på varje vardag året runt. Våra viktigaste kunder är fiskpartihandels- och fiskförädlingsföretag.

Samarbetspartner

Vi använder 8 000-10 000 ton fiskfoder per år. Det är vår största utgiftspost och också en viktig faktor i fiskarnas tilläggstillväxt, miljöutsläppen och vår ekonomi och konkurrensförmåga. Vi använder olika fodersorter för olika fiskarter och fiskar i olika storlekar. Denna enorma fodermängd är en utmaning för leverantörerna, eftersom våra anläggningar har en begränsad lagerkapacitet. Vi har stora krav på fodrets kvalitet och tillväxtpotential. De viktigaste foderleverantörerna arbetar långsiktigt och på allvar bland annat med kvalitetsfrågor och för att försäkra fodrets hållbarhet och spårbarhet.

Vi strävar efter att skapa långvariga förhållanden och avtal också med olika andra leverantörer, vare sig det handlar om yngel och sättfiskar, odlingsanordningar och utrustning, pumpar, båtar, motorer eller lyftanordningar. Det handlar om olika specialkunskaper och -förmågor, därför behöver vi pålitliga samarbetspartner. Vi strävar efter att i mån av möjlighet använda lokala företagare från närheten av våra anläggningar, vilket är vårt sätt att ta ansvar i det lokala samhället. Vår verksamhet påverkar på så sätt betydligt den lokala sysselsättningen och ekonomin.