Vastuullisuus on Nordic Troutin ydinarvo

Nordic Troutilla vastuullisuus on oleellinen osa yrityksen toimintaa. Vastuullisuuden perustana toimivat ympäristön ja kalojen hyvinvointi.

Yritys keskittyy pitämään veden puhtaana, optimoimaan ravinnevirtoja ja parantamaan kalaterveyttä. Nordic Trout toimii 33 toimipisteellään lähivesillä. Kalankasvatuksen aiheuttama ravinnekuormitus on erittäin pieni, eikä kirjolohi vaaranna kotimaisia kalakantoja.

Nordic Trout on sitoutunut vastuulliseen ruoantuotantoon, joka turvaa vesialueiden terveyden. Rehun laatua ja käyttöä optimoidaan niin, että ympäristö kiittää.

Kasvatetulla kirjolohella on pieni hiilijalanjälki. Kalankasvatuksen eläinproteiini on merkittävästi tehokkaampi tapa tuottaa proteiinia kuin maalla tuotettu.

PAREMPAA REHUA JA VESIALUEIDEN TERVEYTTÄ

Nordic Trout on sitoutunut vastuulliseen ruoantuotantoon, joka turvaa vesialueiden terveyden. Siksi kalankasvatukseen valitaan ympäristön kannalta kestävimmät sijainnit. Kasvatuksen tärkein elementti on vesi, jonka käyttöä ja päästöjä valvotaan tarkasti sekä viranomaisten että Nordic Troutin toimesta.

Toinen merkittävä tekijä on päivittäinen kalojen terveyden seuraaminen, jossa lämpötilaa, happipitoisuutta ja ruokintaa seurataan.

Nordic Trout pyrkii parantamaan rehukerrointa. Sen mukaan kalan syömän rehun tulisi päätyä luonnon sijasta kokonaan kalan vatsaan, jossa se kasvattaa kalan kokoa. Ruokinta suunnitellaankin tehokkaaksi ja siihen valitaan vähiten ympäristövaikutuksia aiheuttavat rehut, jotka optimoidaan kalojen eri kasvuvaiheisiin.

Tutustu vastuullisuusraporttiin tästä!

Nordic Trout Ab on kalankasvatukseen keskittynyt konserni. Kalanjalostuksen ammattilainen Kalaneuvos sekä Nordic Trout kuuluvat molemmat Nordic Fish -konserniin, joka on suomalainen perheyritys.