Taimen Oy fusioneras med Nordic Trout Ab

Taimen Oy fusioneras med Nordic Trout Ab. All verksamhet fortsätter som hittills, men från 1.1.2018 under namnet Nordic Trout Ab. Fusionen gör vår verksamhet mer rätlinjig och förenklar företagsstrukturen, så att vi framdeles kan betjäna våra kunder och andra samarbetspartner ännu bättre.

Under kontaktuppgifterna hittar du de nya e-postadresserna och faktureringsanvisningarna. De nya e-postadresserna (fornamn.efternamn(at)nordictrout.com) gäller från 1.1.2018, och de gamla adresserna tas samtidigt ur bruk.