Ålands Fiskförädling heter nu Nordic Trout

Våra fiskodlingsföretag Ålands Fiskförädling Ab och Ålands Fiskförädling Sverige AB har bytt namn från den 1 mars 2017. De nya namnen är Nordic Trout Ab och Nordic Trout Sweden AB. Företagets FO-nummer (0774162-9) och adressuppgifter ändrades inte.

Vår nya webbadress är nordictrout.com. De nya e-postadresserna är i bruk (fornamn.efternamn@nordictrout.com). För de gamla e-postadresserna styrs meddelandena automatiskt till de nya adresserna. Verksamheten i sin helhet fortsätter helt som hittills.