Kirjolohi voi ja elää hyvin Suomen kalan­kasvatus­laitoksissa

Kasvatettujen Norjan lohien terveys ja vastuullisuus on alkukesästä puhututtanut suomalaisia. Halusimme kertoa, miten meillä Nordic Troutilla kirjolohien hyvinvoinnista sekä lähivesistöistä huolehditaan, sillä vastuullisuus on meillä oleellinen ja luonnollinen osa toimintaamme.

Meillä vastuullisuus ei ole vain sanahelinää vaan työskentelemme pitkällä aikajänteellä terveellisen, turvallisen ja vastuullisen ruoan puolesta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kalankasvatus on Suomessa vastuullista ja ympäristön huomioon ottavaa yritystoimintaa, jossa vesistöstä huolehtiminen on elinehto. Kotimaisen kirjolohen kasvatusta ohjaa tiukka ympäristölainsäädäntö, jota Nordic Trout noudattaa tarkasti.

Tärkeintä on kalojen hyvinvointi

Kalojen hyvinvointi on toimintamme lähtökohta, sillä terveet kalat hyödyntävät ravinteet tehokkaasti, kasvavat hyvin ja ovat vastustuskykyisempiä taudeille. Tarkkailemme myös veden laatua, happitasapainoa ja lämpötilaa päivittäin kaikilla laitoksillamme taataksemme parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet kaloille. Terveet kalat hyödyntävät ravinteet tehokkaasti ja ovat vastustuskykyisempiä taudeille.

Erityisen tärkeää on seurata kalojen käyttäytymistä päivittäin. Meillä kaloista huolehtivat omat ammattilaisemme, sillä tekniikan lisäksi tarvitsemme osaavia ihmissilmiä päättelemään kalojen toiminnasta niiden terveydentilan. Niiden kasvatuksessa tarvitaan kokemusta ja ammattitaitoa huolehtia tarkasti kaloista. Nordic Troutilla kirjolohista huolehtivat pitkäaikaiset työntekijät, jotka todella välittävät kaloista ja ovat alansa taitavia osaajia.

Rehua parantamalla huolehdimme vesistöistä

Kalankasvatuksen osuus Itämeren ravinnekuormituksesta on häviävän pieni. Kasvatamme pääosin kirjolohta lähes 50:ssä kasvatuslaitoksessa Suomessa, Ahvenanmaalla sekä Ruotsissa. Keskitymme vesistötarkkailumme mukaisesti pitämään vedet puhtaina ja optimoimaan ravinnevirtoja.

Rehu on suurin tekijä vesien rehevöitymisessä. Mitä tehokkaammin kala syö, sitä paremmin kala kasvaa ja sitä parempi lopputulema on vesistöille. Rehu on myös meille suurin kustannustekijä, joten on kaikkien etu, että rehu päätyy kalan vatsaan eikä vesistöihin. Kirjolohen ruokaan käytetään ainoastaan teollisesti tuotettua kuivarehua, joka on hankittu pitkäaikaisilta yhteistyökumppaneilta. Heidän kanssaan kehitämme yhä terveellisempiä ja vastuullisempia kalarehuja.

Kalankasvatus lähestyy 100 %:sta kiertotaloutta. Tämä merkitsee ravinteiden kierrätystä eli rehuun käytetään lähiraaka-aineita, jotka ovat jo sitoneet fosforia ja typpeä merestä. Luonnonvaraisista kaloista tuotetaan kalajauhoa ja -öljyä, jota käytetään kalanrehussa. Näin minimoidaan vesien ravinnekuormitus.

Itämeri on ekosysteemiltään herkkä. Vastuullisessa kirjolohen kasvatuksessa turvaamme vesialueiden terveyden rehun tehokkaalla käytöllä. Kirjolohen hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin muilla eläinproteiinin lähteillä.

Valitsemme myös huolellisesti kalojen kasvupaikat. Kalankasvatus vaikuttaa pohjaolosuhteisiin jossain määrin, mutta sedimentin kertyminen verkkoaltaiden läheisyyteen ei aiheuta merkittävää riskiä ekosysteemille. Nordic Trout suosii avomerialueita, joilla merivirrat pienentävät rehusta liukenevien ravinteiden vaikutusta luontoon.

Kirjolohi ei vaaranna Itämeren kalakantoja. Kirjolohi ei ole Suomessa luonnonvarainen kala, eikä se pysty lisääntymään luonnonkalojen kanssa.

Kotimainen kirjolohi on vastuullinen ruokavalinta

Kotimainen kirjolohi on ollut WWF:n vihreiden kalojen listalla jo vuosikymmenen. Se tarkoittaa, että suomalainen kirjolohi on kestävien ja suositeltavien kalavalintojen joukossa. https://wwf.fi/wwf-lehti/pandan-polku-1-2014/kirjolohi-ui-vihrealle-listalle/

Kotimaista kalaa haluaa 80 prosenttia kuluttajista, mutta vain 20 prosenttia suomalaisten syömästä kalasta on kotimaasta. Kalan kysyntä on silti kaksinkertaistunut viimeisen 30 vuoden aikana.

Suomessa on erinomaiset olosuhteet kestävään kalankasvatukseen. Luonnonvarakeskuksen mukaan kala on yksi ympäristöystävällisimmistä proteiininlähteistä. Nordic Fish -konsernilla on käytössä EU:n vaatimusten mukainen jäljitettävyys, joka tekee kalan elämästä läpinäkyvän ja seurattavan. Kalaa kannattaa syödä THL:n ohjeen mukaisesti vähintään kaksi kertaa viikossa. https://thl.fi/ajankohtaista/kampanjat/kesaterveys/kala-on-hyvaksi-terveydelle

Lue lisää suomalaisen kirjolohen kasvatuksesta ja kala-alan vastuullisuudesta Nordic Troutin uudesta vastuullisuusraportista.

Nordic Trout Ab on kalankasvatukseen keskittynyt konserni. Kalanjalostuksen ammattilainen Kalaneuvos sekä Nordic Trout kuuluvat molemmat Nordic Fish -konserniin, joka on suomalainen perheyritys.