Nordic Trout

Havsöring

Havsöring (Salmo trutta trutta) förekommer i naturen i hela Norden i sjöar, i flytande vattendrag och i havet. Havsöringen bildar regionala och lokala stammar som är unika för sina områden. En stor del av havsöringens naturstammar i Östersjöområdet är hotade på grund av mänsklig verksamhet.

Havsöringen är en viktig odlingsart huvudsakligen som sättfiskar, med vilka man försöker stärka naturstammarna och främja idrotts- och fritidsfisket.

Den odlas däremot inte i större omfattning till matfisk. Vårt företag har redan i många år i en mindre omfattning odlat havsöring till matfisk. Vi har goda erfarenheter av detta, och det ser ut som att havsöring bra lämpar sig för odling bland annat när det gäller dess temperaturkrav och härdighet mot sjukdomar. Havsöringar växer dock långsamt och tar 2-3 tillväxtperioder att nå sin försäljningsstorlek på 1 kilogram.

Havsöringsynglen kommer till oss för fortsatt uppfödning huvudsakligen från moderbolagets anläggningar. Havsöring är en mycket vacker ädelfisk, som uppskattas högt som delikatess bland konsumenterna.